+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

387/2015. (XI.26.) diósdi öh. a Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. bérbe adja a Diósd 1378 hrsz-ú közös osztatlan tulajdonú ingatlanból a mellékelt helyszínrajzon x-el jelölt 34 m2-es pincét Spisák Sándornak a 4/2009.(III. 27.) diósdi önkormányzati rendeletben meghatározott mindenkori bérleti díjért, 5 évre azzal a feltétellel, hogy a többi tulajdonostárs hozzájárulása is szükséges a bérleti szerződés megkötéséhez. Amennyiben a többi tulajdonostárs bérleti díj igénnyel lépne fel, úgy az a megjelölt rendeletben meghatározott mindenkori díjat növeli.
  2. A bérleti szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a bérlő a szerződés aláírásától számított 1 (egy) éven belül a bérleményt tegye rendbe.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert és a mb. jegyzőt, hogy a bérleti szerződést kösse meg továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: 60 napon belül

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény