+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Diósdi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy:  A Diósdi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozásáról

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

386/2015. (XI. 26.) diósdi öh.:  A Diósdi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósdi Viziközmű Társulat működési költségeit anyagi okok miatt 2016. január 1-től nem kívánja finanszírozni.

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény