+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A 1380/63 hrsz-ú telken lévő ingatlan vásárlásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A 1380/63 hrsz-ú telken lévő ingatlan vásárlásáról

 

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

 

260/2015. (VII. 16.) diósdi öh.  A 1380/63 hrsz-ú telken lévő ingatlan elővásárlásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a Budai Golf Center Kft.-vel a 1380/63 hrszú telken lévő ingatlan vásárlásával kapcsolatban

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

   

 

 

 

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény