+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A csatornázásról és a „B” program felülvizsgálatáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A csatornázásról és a „B” program felülvizsgálatáról

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

385/2015 ( XI. 26.)  diósdi öh.  a csatornázásról és a  „B” program felülvizsgálatáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. a  119/2015. (III. 26.) diósdi öh. a diósdi csatornázásról és a „B” programról  hozott határozatát  módosítja az alábbiak szerint;

 

  1. Javasolja elvégezni a csapadékvíz-elvezetési beruházásokat, beszerzéseket, a csatorna védelme  érdekében, a  melléklet  1-4-es pontjában foglalt szerint.

 

  1. A fentiekben meghatározott beruházások és vásárlások finanszírozása a Diósd Városi Víziközmű Társulat (2049 Diósd, Sashegyi utca 3. szám) elkülönített keretének terhére történik.

 

  1. Az előkészítéssel és megvalósítással,  beruházások  az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást bízza meg.

 

  1. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, ezekkel kapcsolatos döntések előtt a Pénzügyi és Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző  Bizottsággal való egyeztetéseket folytassa le.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény