+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

383/2015. (XI.26.) diósdi öh. a Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. a Diósd 3467/A/3 hrsz-ú ingatlant eladja Varga Sándornénak, mint elővásárlási joggal rendelkező bérlőnek a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet 23 § - a és 26 § (4) bekezdése alapján bruttó 10.764.000 Ft vételárért azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a vevő hitellel fogja egyösszegben megfizetni a teljes vételárat.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a mb. jegyzőt, hogy az adásvételi szerződést kösse meg továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: 30 napon belül

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény