+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásra benyújtott ismétel – 2 fa kivágására benyújtott kérelemről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 9-én megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásra benyújtott ismétel – 2 fa kivágására benyújtott kérelemről

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

379/2015. (XI. 9.) diósdi öh. az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásra benyújtott ismétel – 2 fa kivágására benyújtott kérelemről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Az EDNATECH Kft. ismételt fakivágási kérelmét - tekintettel annak csökkentett mértékére - támogatja. Javasolja az engedély megadását kivágott törzsátmérő 1,5- szeresében 2 db fenyőfa kivágásához, amely akadályozza a garázsba történő beállást.
  2. A 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól szóló rendelet szerint a fák pótlására 9 db fa ültetése szükséges, 2 db a telken belül, és 7 db közterületen.
  3. A fák ültetésére tavasszal kerüljön sor, a hivatal ellenőrzése mellett.
  4. Felkéri a jegyzőt, hogy a 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól a 2015. novemberi soros ülésen kerüljön felülvizsgálatra.
  5. Felkéri a jegyzőt az EDNATECH Kft. értesítésére, és a határozat elkészítésére.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény