+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 9-én megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az önkormányzat  az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

377/2015. (XI. 9.) diósdi öh. az önkormányzat  az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1., Diósd Város Önkormányzata az Áfa rész rá eső többletnövekedését. 2 820.834,-Ft elfogadja és vállalja.

2., Az Áfa megnövekedett rész kifizetését a kormány által jóváhagyott 2015 évi hitelfelvétel erre a Hulladékpályázat saját erő részének a hitelkeretéből finanszírozza.

3., Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ETH társulás ülésén Diósd Város számára eső Áfa többletet fogadja el.

4., Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Áfa többlet költségét a 2015 évi kormány által jóváhagyott hitelkeretből hívja le.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015 december 15.

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény