+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 9-én megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

376/2015. (XI. 9.) diósdi öh. az önkormányzat  az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1., Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a következőket, hogy

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú projekt végrehajtásához szükséges többlet támogatásról szóló kérelem benyújtását  jóváhagyja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a projekt sikeres befejezése érdekében  a Társulási tagok az alábbi felosztásban kötelezettségeket vállaljanak a mindösszesen 33.434.200 Ft összegre, és elfogadják a beruházási arány módosulását a ténylegesen felmerülő költségekhez igazítottan:

Ezek alapján a teljes projektre kimutatható költségek a Társulás tagjaira nézve az alábbiak szerint alakulnak:

 

Önkormányzat

 

Beruházási arány tervezett költségek alapján

(%)

 

Beruházási arány a Volvo ajánlatában szereplő költségek alapján (%)

 

Eredetileg felmerült önrész összege (nettó) Ft – finanszírozás: EU Önerő Alap támogatás

 

Fizetendő többlet önrész a Volvo ajánlata alapján (nettó)

Ft

Eredetileg felmerült
önrész összege
(áfa)
Ft – finanszírozás: tagdíj és hitelfelvétel

 

Fizetendő többlet önrész a Volvo ajánlata alapján (áfa)

Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

66,60%

67,95%

56 194 087

6 202 779

192 055 740

21 259 693

Diósd Város Önkormányzata

14,81%

14,47%

12 490 802

829 800

42 690 082

2 820 834

Sóskút Nagyközség Önkormányzata

7,73%

7,01%

6 521 352

  • 32 080

22 288 165

  • 141 813

Százhalombatta Város Önkormányzata

6,17%

6,32%

5 207 848

589 786

17 798 974

2 022 429

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

4,69%

4,25%

  1. 957 911
  • 22 085

13 527 039

  • 95 143

Összesen

100,00%

100,00%

84 372 000

7 568 200

288 360 000

25 866 000

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 8/2015. (VI.29.) 2015. évi költségvetési határozat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint a soron következő ülésen terjessze elő.

2., Felhatalmazza Diósd Város Polgármesterét, hogy Diósd Városra eső önerő többletet 829.800,- Ft-ot szavazza meg és fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogó László Polgármester

 T. Mészáros András elnök

2., A döntésről a Polgármester tájékoztassa a Társulást.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Kmf.

Bogó László sk.                                                                                Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

A kiadmány hiteléül:

 

2015. november 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény