+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

 

 

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

 

259/2015. (VII. 16.) diósdi öh.  sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rend. alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a mellékelt pályázati kiírás szerint az alábbi kiegészítésekkel:

 

  1.  A 2049 Diósd, Zöldfa u. 1187/4 hrsz-ú ingatlan melléklet szerint megjelölt 50x200 méter területének bérbeadás formájában, négy évszakos sípálya létrehozatala céljából történő sportcélú hasznosítására. A pályázattal érintett ingatlan a Pacsirta u. felőli bal oldali határvonalától kezdődően mintegy 50 m szélességben és 200 m hosszan kerül meghatározásra. (össz. 10.000 nm)

 

  1. A pályázónak az Ingatlan lakóházak felőli része felé a sípálya mellett – az ingatlan határvonalától számított 10 m széles sávban - két szintű zöldsávot kell létesítenie, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Kiíró is jogosult a fent megjelölt területen – az Ingatlan használatát nem zavaró módon - további zöldsávot kialakítani.

 

  1. A pályázat benyújtásának határideje2015. 08. 03. napjáig 9:30 óráig kell beérkeznie

 

 

  1. A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására legfeljebb egy alkalommal van lehetőség legkésőbb 2015. augusztus 05. napjáig 15 óráig történő teljesítéssel.

 

  1. A pályázatok elbírálására a benyújtási határidő leteltét követő testületi ülésen, kerül sor.

 

  1. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázati eljárást folytassa le és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

  1. Bérleti díj mértéke (tízezer Ft-ra kerekítve kérjük megadni)

bruttó 50.000,- Ft –  1 pont

bruttó 50.000,- Ft felett minden 10.000,- Ft után további 1-1 pont

 

 

 

  1. A pályázatokat a Képviselő Testület a következő testületi ülésen bírálja el és dönt benne.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal

 

   

 

 

 

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény