+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Napirendi pontok

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 9-én megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Napirendi pontok

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

373/2015. (XI. 9.) diósdi öh. a napirendi pontokról

 

Tárgyalandó téma:

 

 

  1. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntések kapcsolatos döntésről

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

 

  1. Az EDNATECH Kft.  Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásával kapcsolatos ismétel kérelem megtárgyalásáról

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -   

 

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény