+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

372/2015. (XI. 3.) diósdi öh. a Diósd útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő –testülete

 

  1. A 2015. november hó 15. napjától 2016. március hó 15. napjáig tartó téli időszakra a Városgazdát bízza meg a Diósd város közigazgatási területén található helyi utakon történő gépi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatok ellátásával,úgy, hogy alvállalkozókat alkalmazhat.
  2. A  Diósd Város Önkormányzata a 2015 évi 2016. évi költségvetésben a 9.000.000 forint keretet biztosít a hó és síkosság mentesítésre.

 

  1. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrzi és véleményezi  a felhasználást Nagy Zoltán településüzemeltetési csoport vezetőjével.

 

  1. A Polgármesterének és Jegyzőjének  felhatalmazza az ezzel kapcsolatos kiadások ellenjegyzésére.

                       

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: értesítés azonnal,     

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény