+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázatról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázatról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

371/2015. (XI. 3.) diósdi öh. a Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázatról

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

  1. A Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban meghirdetett nyílt pályázati kiírására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
  • makro pályázat,
  • a következő tevékenységek megvalósítására: az áldozattá válást megelőző programok, színházi előadások szervezése és lebonyolítása; önkéntes alapon szerveződő (a területen élő önkéntes tevékenységet vállaló személyekből álló) hálózat (szomszédfigyelő rendszer, SZEM mozgalom stb.) kialakítása, a közterületi biztonság fokozása a közösségi összefogás, partnerség segítségével; a helyi bűnmegelőzési és polgárőr szervezetek speciális bűnmegelőzési ismereteinek bővítése;  iskolai mediátorok képzése és továbbképzése, a mediáció módszere segítségével iskolai konfliktusok kezelése; sport vagy művészeti tevékenységek, programok szervezése és lebonyolítása,
  • a projekt teljes bekerülési költsége: 15 000.000.-Ft,
  • saját forrás összege: 750.000.- Ft,
  • az igényelt pályázati támogatás összege: 14.250.000.- Ft.
  1. A Képviselő-testület a projekt 5 %-os saját forrásának, azaz hétszázötvenezer Ft összeg pénzügyi fedezetét Diósd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében biztosítja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 750.000.- Ft összegű saját forrás pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti pályázat benyújtására.

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                                Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény