+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

napirendi pontokról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Napirendi pontok

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

369/2015. (XI. 3.) diósdi öh. a napirendi pontokról

 

Tárgyalandó téma:

 

  1. A Kocsis utcai óvoda előtti személygépkocsi parkoló átterveztetéséről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázat

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Diósd Útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény