+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

a leszerelt közvilágítási lámpafejek értékesítéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Leszerelt közvilágítási lámpafejek értékesítéséről

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

368/2015. (XI. 3.) diósdi öh. a leszerelt közvilágítási lámpafejek értékesítéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. a közvilágítás-korszerűsítésből visszamaradt 990 db. lámpatest értékesítéséről határoz;
  2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékesítéseket kezdje meg.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző.

Határidő: Folyamatos

 

 

 

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény