+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

az önkormányzati utakkal javításával és felújításával kapcsolatban

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az önkormányzati utakkal javításával és felújításával kapcsolatban

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

367/2015. (XI. 3.) diósdi öh. az önkormányzati utakkal javításával és felújításával kapcsolatban

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1., Diósd Város Önkormányzata  a vis maior pályázatban megjelölt murvás utak murvázását a Városgazda Kft-vel végezteti el.

 

2.,A vis maior pályázatban megjelölt utaknál- Mókus- 80 méter, Erzsébet- 20 méter, Vadrózsa-50 méter-  az aszfalt mellett K szegély építésével állítja helyre az útszegélyt.  A útjavítással Gábor Aszfalt Kft.  céget kívánja megbízni.

 

 

3., A Ipar utca és környékének rendezése és egyéb munkák elvégzésére a bejárás alapján ( az aszfaltfelületek javítása, forgalomcsillapító elbontása stb.) a Viaonva 87 Zrt. céget bízza meg, összesen 5.489.242 forint  bruttó összegben.

 

4.,  A 1. és 2. pontban meghatározott útjavításokat a költségvetésben a vis maior pályázati keretből kívánjuk fedezni a 3. pont felújítási fedezetét a 2014-i erre a célra megjelölt hitelkeretből kívánjuk fedezni.

 

5., Felkéri a Polgármester a szerződések aláírására, jegyzőt az ellenjegyzésre.

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: azonnal

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                                Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény