+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlatról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlatról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

365/2015.  (XI. 3.) diósdi öh. Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlatról

 

 Diósd Város Önkormányzat testülete:

 

  1. Diósd Város Önkormányzat testülete  elfogadja a K@H bank hitelfelvételi ajánlatát.

 

  1. A hitel fedezeteként a Kocsis utcai intézményterületnek fenntartott beépítetlen ingatlant ajánlja fel.

 

  1. Felhatalmazza a Polgármestert kösse meg a K&H bankkal a hitelszerződést, a Jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő : 2015. november 30.   

 

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény