+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Napirendi pontok

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

363/2015. (XI. 3.) diósdi öh. a napirendi pontokról

Tárgyalandó téma:

  1. Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására indított teljes eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdések szerint érkezett vélemények megismerését követő előzetes jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Az önkormányzati  hitelfelvétel kapcsolatban

(írásban)

Előterjesztő: Alpolgármester

 

  1. A Pest Megye önálló régióvá válásáról

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Az utakkal kapcsolatos helyreállítási, felújítási munkákról

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Diósd Város közvilágítás korszerűsítésből visszamaradt (leszerelt) lámpafejek értékesítéséről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény