+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

T.T. lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelméről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: T.T. lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelméről

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

362/2015. diósdi öh. T.T. lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelméről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A 2049 Diósd, Sándor utca 12. szám  alatti önkormányzati  ingatlant  T.T.  részére bérbe adja 2015. november hó 1. napjától , 1 év időtartamra.
  2. Az ingatlan bérleti díja a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről rendelkező 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint kerül meghatározásra.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  polgármester,  dr. Lovász László  jegyző

Határidő: szerződéskötés 30 napon belül

 

 

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény