+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Vezetői pályázatának kiírásáról

 

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

361/2015.  diósdi öh. a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Vezetői pályázatának kiírásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Pályázatot ír ki a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére.
  2. A pályázati felhívást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
  3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: Közzététel: 2015. október 30. napján

 

 

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény