+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozásának javaslatáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozásának javaslatáról

 

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

359/2015.  diósdi öh. Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozásának javaslatáról

 

  1. Diósd Város Önkormányzat testület javasolja  az Pest megyei Önkormányzatnak az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj -ra a Diósdi DSE-t
  2. Felkéri a Polgármestert az ezzel kapcsolatos előterjesztés, ajánlás elkészítésére, továbbítására.   

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: javaslatok megküldésére: 2015. október 30-ig.

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény