+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Érd Médeiacentrum ajánlatával kapcsolatban

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Érd Médiacentrum ajánlatával kapcsolatban

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

358/2015.  diósdi öh. Érd Médiacentrum ajánlatával kapcsolatban

 

 Diósd Város Önkormányzat testülete:

 

  1. Diósd Város Önkormányzat testülete egyetért azzal, hogy kössön az Önkormányzat a Érd Médiacentrummal egy támogatási megállapodást.
  2. Az Érd Médiacentrummal a kapcsolattartó Novákovics Ferenc képviselő legyen.
  3. Felhatalmazza  a Polgármestert a szerződés aláírására.
  4. A szerződés fedezetét a  költségvetésben tervezze be.

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő:  30 nap

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény