+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

357/2015.  diósdi öh. az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1., Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a következőket, hogy

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy amennyiben lehetőség nyílik, igényelje meg többlet önerő összegét (7.568.200,- Ft) az EU Önerő Alapból, a későbbiekben tájékoztatva a Társulási Tanácsot annak eredményéről.

2., A döntésről a Polgármester tájékoztassa a Társulást.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné               

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény