+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntések kapcsolatos döntésről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntések kapcsolatos döntésről

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

356/2015.  diósdi öh. a az önkormányzat  az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntések kapcsolatosan  a következő döntést hozza:

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1., Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a következőket, hogy

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú projekt végrehajtásához szükséges többlet támogatásról szóló kérelem benyújtását  jóváhagyja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a projekt sikeres befejezése érdekében  a Társulási tagok az alábbi felosztásban kötelezettségeket vállaljanak a mindösszesen 33.434.200 Ft összegre, és elfogadják a beruházási arány módosulását a ténylegesen felmerülő költségekhez igazítottan:

Önkormányzat

 

Beruházási arány tervezett költségek alapján

(%)

 

Beruházási arány az ajánlatban szereplő költségek alapján (%)

 

Fizetendő többlet önrész a Volvo ajánlata alapján (nettó)

Ft

Fizetendő
önrész összesen
(áfa)
Ft – Eszközbeszerzésre nézve

 

 Fizetendő többlet önrész a Volvo ajánlata alapján (áfa)

Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

66,60%

67,95%

5 142 592

202 634 126

17 575 947

Diósd Város Önkormányzata

14,81%

14,47%

1 095 119

43 135 689

3 742 810

Sóskút Nagyközség Önkormányzata

7,73%

7,01%

530 531

20 906 614

1 813 207

Százhalombatta Város Önkormányzata

6,17%

6,32%

478 310

18 831 857

1 634 731

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

4,69%

4,25%

321 648

12 679 714

1 099 305

Összesen

100,00%

100,00%

7 568 200

298 188 000

25 866 000

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 8/2015. (VI.29.) 2015. évi költségvetési határozat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint a soron következő ülésen terjessze elő.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András elnök

2., A döntésről a Polgármester tájékoztassa a Társulást.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény