+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Születésfa-program elindításáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Születésfa-program elindításáról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

355/2015.  diósdi öh. Születésfa-program elindításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Támogatja a diósdi születésfa-program elindítását 2016. 01. 01-i dátummal, így minden diósdi lakcímmel rendelkező újszülött kap az Önkormányzattól egy fa csemetét, melynek feltétele, hogy a gyermek legalább egy közeli hozzátartozója közreműködjön a fa elültetéséről az Önkormányzat együttműködésével.
  2. A születésfa program további feltételei:

- a program lefolytatásáért felel: a mindenkori Szociális Bizottság

- helyszínek: első ütemben az Országzászló közpark

- helyszínek neve: Születések erdeje

- fák típusai, melyekből az újszülött részére a szülő választhat: Tölgyfa, Fekete fenyő

3.    2016. január 1-e előtt született gyermekek részére 1 db facsemete elültetéséről dönt, melyet az óvodások ültetnek el.

  1. 200.000 Ft keretösszeget kíván elkülöníteni e célból a jövő évi költségvetésből.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az eljárás lefolytatására.

 

Felelős: Bogó László  polgármester,  Dr. Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné               

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény