+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Mozgássérült parkoló létesítéséről a Bartók Béla utca 4. sz. elé

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Mozgássérült parkoló létesítéséről a Bartók Béla utca 4. szám elé

 

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

354/2015.  diósdi öh. a mozgássérült parkoló létesítéséről a Bartók Béla utca 4. szám elé

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a Bartók Béla utca 4. szám előtt mozgássérült parkolóhely kialakítására, felfestésére, kitáblázására, illetve az Önkormányzat parkolójába tábla kihelyezésére.

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: 1 hónap

 

 

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény