+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Fekvőrendőr kialakításáról la Kavicsos és a Homokos utcában

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Fekvőrendőr kialakításáról a Kavicsos és a Homokos utcában

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

352/2015.  diósdi öh. a fekvőrendőr kialakításáról a Kavicsos és a Homokos utcában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. felkéri a Polgármestert, hogy a Homokos és a Kavicsos utcára kérjen be árajánlatokat 2-2 db gumi anyagú, lecsavarozható fekvőrendőr tervezésére, telepítésére, valamint a hozzá kapcsolódó kitáblázás költségeire.
  2. A költségek alapján a döntést a soron következő Képviselő-testületi ülésre halasztja.

 

Felelős: Bogó László polgármester,

Határidő: az ajánlat beérkezését követő soros testületi ülés

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény