+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Sashegyi u. 3. szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Sashegyi u. 3. szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

351/2015.  diósdi öh. Diósd Sashegyi u. 3. szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1., Diósd Város önkormányzata egyetért a Sashegyi u- 3 2512  hrsz.   tulajdonában lévő telekre csatornavezeték kapcsán szorgalmi jog bejegyzésével.

 

2., A szorgalmi joggal kapcsolatos költségek a szorgalmi jog  tulajdonosát terhelik.

 

3., Felkéri a Polgármestert  és a Hivatalt, hogy az ezzel kapcsolatos engedélyeket adja ki, és tájékoztassa az érintetteket.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény