+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

350/2015.  diósdi öh. a Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Elfogadja a Diósd Város Önkormányzat, mint Megbízó, valamint a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft, mint megbízott között létrejött közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződés módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést.
  2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.)

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: szerződés aláírása 8 napon belül

 

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény