+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret bővítéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás  „B program” szerinti  hitelkeret  bővítéséről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

349/2015.  diósdi öh. a Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás  „B program” szerinti  hitelkeret  bővítéséről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Diósd Város Önkormányzat Testülete egyetért   a K&H Bank és a Diósdi Víziközmű Társulás között 2009. március 12. napján kelt szerződési hitelkeret  100 millió Ft-os bővítésével.
  2. A szerződésmódosítás aláírására  felhatalmazza  a Polgármestert, , az ellenjegyzésre a Jegyzőt

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, jegyző

Határidő: 2015.12.31.

 

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény