+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret készenléti idejének meghosszabbítása

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret készenléti idejének meghosszabbítása

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

348/2015. (X. 28.) diósdi öh. Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret készenléti idejének meghosszabbítása

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. elfogadja a K&H Bank és a Diósdi Víziközmű Társulás között 2009. március 12. napján kelt szerződésmódosítását,
  2. a szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza a Polgármestert, az ellenjegyzésre a Jegyzőt.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Jegyző

Határidő: 2015.12.31.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény