+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételéhez a banki hitel folyósításának feltételeiről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A Kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételéhez a banki hitel folyósításának feltételeiről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

347/2015. diósdi öh. A Kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételéhez a banki hitel folyósításának feltételeiről

 

 Diósd Város Önkormányzat testülete:

 

1., Diósd Város Önkormányzat testülete egyetért azzal, hogy több banktól kérjünk be hitelfelvételi ajánlatot.

            2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottság vezetőjét a tárgyalásokra.

3.,A hitelfelvételi ajánlatokat terjessze a testület elé döntés céljából.

 

 

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke,

Határidő: 2015. 11. 15.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                                Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény