+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Diósd 1360/2 és 1357/2 hrsz alatti ingatlanokkal kapcsolatos kérelemről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A Diósd 1360/2 és 1357/2 hrsz alatti ingatlanokkal kapcsolatos kérelemről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

256/2015. (VII. 16.) diósdi öh.  A Diósd 1360/2 és 1357/2 hrsz alatti ingatlanokkal kapcsolatos kérelemről

   

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

  1. a Diósd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 1357/2 Hrsz. alatt felvett 93 m3 alapterületű, kivett beépítetlen terület, valamint a 1360/2 Hrsz. alatt felvett 87 m3 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat értékesíteni kívánja Benics Kálmán (1112 Budapest, Hettény utca. 10. szám) részére,
  2. 346.000,- Ft, azaz Háromszáznegyvenhatezer Ft összegű és 317.000,- Ft, azaz Háromszáztizenhétezer Ft összegű, a vevő vételi szándéknyilatkozatában, illetve Diósd Város Önkormányzat ingatlanvagyon - kataszterében meghatározott könyv szerinti érték alapján meghatározott vételáron.
  3. A vételár megfizetésére 12 hónap időtartamú részletfizetési lehetőséget biztosít.
  4. A telekmegosztási eljárásnak, az adásvételi szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának költségeit Diósd Város Önkormányzata viseli.
  5. A költségeket 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások keret  terhére kívánja finanszírozni.
  6. Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László Polgármester, dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                                Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény