11 Szent Gellért utca 1805 és 1808 hrsz-ú önkormányzati területek használatáról