a. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. augusztus hónapban átruházott hatáskörében hozott döntéseiről