5. Rendelet-tervezet az önkormányzati térítési díjakról