3/b Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről