3/a Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről