3 b) Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2022. január 1-től 2022. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan