03. a) Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről a) Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, településképi eljárások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2022. január 1-től 2022. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan