a) Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötésére a 2082/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával