1. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2022. február hónapban