2. napirendi pont Javaslat a Diósdi Dió Óvoda 2022. évi nyári zárva tartására