Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztés támogatására kiírt pályázat számszaki módosítására (Egészségház)