3c-Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. december 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Csatolt fájlok