3) d) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. október hónapban