3) c) Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. október 1-től 2021. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan