3) a) Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2021. október 1-től 2021. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan