c) Előterjesztés Dr. Szabados Karina iskola- és ifjúság egészségügyi feladat-ellátásra létrejött szerződés felmondásáról