3)Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről c) Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. szeptember 1-től-től 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Csatolt fájlok