3) a) Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2020. október 17-től 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan